KELAS A

Rabu, 13 Mei 2020

Tema : Selamat Datang Ramadhan

Sub tema : Berkah Ramadhan.

Jam Kegiatan
07.30 – 08.00 Mencari dan mengurutkan tinggi rendah benda atau mainan
08.00 – 08.30 Menyanyi nama kitab-kitab Allah
08.30 – 09.00 Membaca buku fonik atau cerita
09.00 – 09.30 Mengaji Usmani

KELAS B

Rabu, 13 Mei 2020

Tema : Selamat Datang Ramadhan

Sub tema : Berkah Ramadhan.

Jam Kegiatan
07.30 – 08.00 Membedakan kasar dan halus tekstur daun
08.00 – 08.30 Belajar shodaqoh atau berinfak
08.30 – 09.00 Mengaji Usmani
09.00 – 09.30 Fonik : menulis nama menu makanan untuk berbuka puasa
Share This