KELAS A

Sabtu, 18 Apri 2020

Jam Kegiatan
07.00-07.30 wudhu
07.30-08.00 sholat dhuha
08.00-08.30 sholawatan
08.30-09.00 Bejemur sambil engklek/ gedrik

KELAS B

Sabtu, 18 Apri 2020

Jam Kegiatan
07.00-07.30 Berjalan lurus sambil membawa beban
07.30-08.00 Menyanyi lagu Jawa
08.00- 09.30 menirukan gerakan dan bacaan sholat
09.30 10.00 Bermain bebas bersama orangtua
Share This